Εργασίες για τον ΔΟΜ Σερρών

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Περιγραφή
Εργασίες στην δομή φιλοξενίας Σερρών.
  • Εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης γηπέδου ποδοσφαίρου
  • Εργασίες σύνδεσης οικίσκου Caritas στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης
  • Εργασίες τοπικής αποκατάστασης εσωτερικών δρόμων κυκλοφορίας