Κατασκευή

Οι τομείς της δραστηριότητας μας

Κατασκευή τραπεζών και λοιπών εξειδικευμένων καταστημάτων

Κατασκευή ιδιωτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών

Κατασκευή δημοσίων έργων (Εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης οικοδομών και Η/Μ εργασιών)

Συντήρηση οικοδομικών & Η/Μ έργων (facility managment)

  • Μελέτη εφαρμογής & ολοκληρωμένη κατασκευή / ανακαίνιση τραπεζών & λοιπών εξειδικευμένων καταστημάτων
  • Μελέτη & ολοκληρωμένη κατασκευή κτιρίων γραφειακών χωρών
  • Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων
  • Μελέτη & κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών
  • Μελέτη & κατασκευή Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα γεωθερμίας, μικρά αιολικά)
  • Κατασκευή δημοσίων έργων (εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης οικοδομικών και η/μ εργασιών)
  • Συντήρηση οικοδομικών & Η/Μ εγκαταστάσεων (facility management)
Image module

Ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας;
Επικοινωνήστε μαζί μας