ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

 

Φορέας: ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΙΕΦΕΣ)

Προυπολογισμός: 690.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 2000

1ο & 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (NO PHOTO)

 

 

Φορέας: ΔΤΥΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τόπος: ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Προυπολογισμός: 734.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 1998