ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΛ/ΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

Φορέας: ΔΔΕ-ΠΚΜ

Τόπος: ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Προυπολογισμός: 1.060.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 2006

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Φορέας: ΔΤΥΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τόπος: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Προυπολογισμός: 1.030.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 2002

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

Φορέας: ΔΤΥΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Προυπολογισμός: 1.180.000€

Xρόνος αποπεράτωσης: 2002